Categories
Luxembourg

Wichteg a konstruktiv Gespréicher mat de Sozialpartner. Mir hunn all dat selwecht Zil: eis Ekonomie, d’Salariéeën an d’Patron’en esou gutt wei méiglech ze ënnerstëtzen an eng nohalteg Relance fir eist Land ze schafen. pic.twitter.com/EBYRNXA4lR

Wichteg a konstruktiv Gespréicher mat de Sozialpartner. Mir hunn all dat selwecht Zil: eis Ekonomie, d’Salariéeën an d’Patron’en esou gutt wei méiglech ze ënnerstëtzen an eng nohalteg Relance fir eist Land ze schafen. pic.twitter.com/EBYRNXA4lR

Wichteg a konstruktiv Gespréicher mat de Sozialpartner. Mir hunn all dat selwecht Zil: eis Ekonomie, d’Salariéeën an d’Patron’en esou gutt wei méiglech ze ënnerstëtzen an eng nohalteg Relance fir eist Land ze schafen.

Source